Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

EDC Poul Erik Bech A/S ("EDC", "vi" eller "os") behandler personoplysninger om dig i forbindelse med udlejning af lejemålet i Byhaven 2 – 10, 8600 Silkeborg i overensstemmelse med principperne og kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle dig nærmere, hvordan vi konkret behandler dine personoplysninger i forbindelse din forespørgsel på et lejemål og/eller leje af et lejemål, og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen. Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte EDC via følgende kontaktoplysninger: EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, Aarhus P/S CVR-nr. 41081791 Bremerholm 29 1069 København K E-mail: poulerikbechbolig@edc.dk

1. Formålet med behandlingen

EDC behandler personoplysninger om dig som ønsker at leje et lejemål i Byhaven. Vi indsamler, registrerer og behandler personoplysninger om dig, med henblik på følgende (”Udlejning”):

  • Modtagelse af forespørgsel fra dig som potentiel lejer
  • Afholdelse af åbent hus-arrangementer samt bookning og afholdelse af fremvisning
  • Øvrig kontakt og kommunikation med dig i relation til leje
  • Udarbejdelse af lejekontrakt, samt indkrævning af depositum samt forudbetalt leje
  • Markedsføring af vores ydelser og produkter
  • Direkte markedsføring og profilering
  • Analyser og statistik for optimering af vores services
  • Cookies

 

2. Typer af personoplysninger samt retsgrundlag for behandling

EDC behandler almindelige personoplysninger, som du har afgivet i forbindelse med Udlejning. Derudover er EDC underlagt hvidvasklovgivningen, hvilket betyder, at vi skal indhente oplysninger om dig, der kan dokumentere din identitet (pas/kørekort og CPR-nummer/sundhedskort). I nogle tilfælde skal vi også indhente yderligere oplysninger om rådgivningens eller transaktionens formål og omstændigheder. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, er følgende:

Formål

Typer af personoplysninger

Retsgrundlag

Modtagelse af forespørgsel fra dig som potentiel lejer
• Navn
• E-mail
• Telefonnummer
Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Vores legitime interesse i at sikre fyldestgørende support til dig som potentiel lejer (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Afholdelse af åbent hus-arrangementer samt bookning og afholdelse af fremvisning
• Navn
• E-mail
• Telefonnummer
Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Vores opfyldelse af aftalen om fremvisning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Vores legitime interesse i at sikre fyldestgørende support til dig som potentiel lejer (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Øvrig kontakt og kommunikation med dig i relation til leje
• Navn
• E-mail
• Telefonnummer
• Oplysninger i forbindelse med forespørgsler
• Særlige behov
Vores opfyldelse af aftalen om mulig leje (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Vores legitime interesse i at sikre fyldestgørende support til dig som potentiel lejer (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Udarbejdelse af lejekontrakt, samt indkrævning af depositum samt forudbetalt leje
• Navn
• Nuværende adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Oplysninger i reservationsblanket
• Oplysninger om dispensation til husdyr
• Legitimation
• Tjek i RKI
• Oplysning om husleje
• Oplysninger om valgte forsyningsselskaber

Vores opfyldelse af aftalen med henblik på indgåelse af lejekontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Vores opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. hvidvaskloven (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

Vores legitime interesse i at sikre fyldestgørende support til dig som potentiel lejer (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Markedsføring af vores ydelser og produkter
• Navn
• E-mail
Vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).
Direkte markedsføring og profilering, herunder fremsendelse af vores nyhedsbrev
• Navn
• E-mail
Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)
Analyser og statistik for optimering af vores services
• Adfærd på hjemmesiden
Vores legitime interesse i at forbedre vores services og produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).
Cookies
• Din IP-adresse
• Oplysninger om dine tidligere besøg samt præferencer i appen og på hjemmesiden
Vores legitime interesse i at forbedre vores produkter (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

3. Hvem deler vi personoplysninger med?

EDC videregiver dine personoplysningerne til Byhaven Silkeborg ApS, der er udlejer på lejemålet. Ligesom EDC i nogle tilfælde kan videregiver din personoplysningerne til vores koncernforbunde selskaber. Alt afhængig af dine aktiviteter kan vi videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere, der har brug for det med henblik på at opfylde behandlingsformålene anført ovenfor, eller til dem, som EDC i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at udlevere dine data til.

  • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
  • Revisor, advokat og bankforbindelser
  • Leverandører og samarbejdspartnere
  • Myndigheder

Listen er ikke udtømmende, hvilket betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til andre. Databehandlere kan alene tilgå og behandle personoplysninger på vegne af EDC i medfør af vores udtrykkelige instrukser og med henblik på at opfylde specifikke formål fastsat i en skriftlig databehandleraftale mellem EDC og databehandleren.

4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS. Vi anvender dog Microsofts europæiske platform, hvilket kan indebære, at eventuelle ikke-EU baserede samarbejdspartnere hos Microsoft i særlige tilfælde kan tilgå platformen til brug for support- og sikkerhedsmæssige opgaver. I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer EDC et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer, eller at disse udgør "sikre" tredjelande godkendt af EU-Kommissionen. Du kan anmode om en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte EDC.

5. Opbevaringsperiode

EDC opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor eller såfremt vi er forpligtet hertil i overensstemmelse med gældende lovgivning. Har du været tilmeldt dig et af vores arrangement, eks. et åbent hus-arrangement slettes disse lister efter arrangementet er afholdt. Såfremt du har er tilmeldt vores interesseliste, slettes du fra interesselisten, når du meddeler os, at du ikke ønsker at fremgå på interesselisten længere (tilbagekalder dit samtykke). Backupkopier indeholdende personoplysninger om dig, slettes rutinemæssigt ved gradvis overskrivning, og kan ikke tilgås på normal vis.

6. Rettigheder

Du kan til enhver tid anmode EDC om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse EDC behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til på visse betingelser at få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet). Har du givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte EDC. En tilbagekaldelse vil dog ikke berøre behandling af personoplysninger, som har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Herudover kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

7. Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over EDCs behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken. Visse ændringer kommunikeres direkte til dig pr. e-mail, og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere væsentlige ændringer. Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 29. marts 2023

chevron-down

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.